Sodexo: sense of home service

Sodexo: sense of home service

Een goede maaltijdzorg, dat proef je! Maaltijden zijn niet enkel een basisbehoefte maar hebben ook een sociale betekenis: een moment van gezellig samenzijn, bijpraten, genieten, troost, rust,  … Wanneer ouderen verhuizen naar het woonzorgcentrum, heeft dit ook een impact op hun maaltijdbeleving. Plots kunnen ze niet zomaar kiezen wanneer, waar, met wie, wat, … of hoe ze eten, iets wat voordien vaak vanzelfsprekend was. 

Deze factoren kunnen een impact hebben op de maaltijdtevredenheid van onze bewoners. Daarom ontwikkelde Sodexo de opleiding Home Service. Een geslaagde maaltijdzorg is niet een succes van de keuken alleen maar het resultaat van een goede samenwerking tussen keuken- en zorgmedewerkers, vrijwilligers, familie, …. Deze opleiding bieden we daarom aan voor iedereen die betrokken is met het maaltijdmoment in het woonzorgcentrum.

Op een interactieve manier gaan we met de medewerkers op zoek naar de impact van contextuele factoren tijdens de maaltijd in het woonzorgcentrum. Wanneer maaltijdzorg een routine wordt, gaan we hier minder bewust mee om. Met deze opleiding willen we medewerkers weer bewust maken hiervan.

Tijdens een toelichting van het Sense of Home model hebben we Maite ontmoet. Haar passie en enthousiasme over A Sense of Home is aanstekelijk, haar verhaal herkenbaar. Door in gesprek te gaan met haar viel het op dat onze visie op maaltijdzorg nauw aansluit bij de visie van het Sense of Home model. 

Met onze expertise in de maaltijdzorg en Maite als expert wonen en leven in het woonzorgcentrum, versterken we elkaar om samen te blijven investeren in maaltijdzorg in het woonzorgcentrum. 

In een eerste pilootproject wist Maite de deelnemers uit te dagen. Met herkenbare verhalen en voorbeelden werden de teams geprikkeld om kritisch na te denken over de maaltijdmomenten op hun woongroep. Het werd een inspirerende namiddag. De start van een mooie samenwerking tot het uitwerken van een nieuwe opleiding maaltijdzorg: A Sense of Home Service

Riet Deckers
Verantwoordelijke operationele marketing en kwaliteit – Seniors & Schools
0492 97 16 61
riet.deckers@sodexo.com