Sproud

Zet je team aan tot actie: Silver

Zet je team aan tot actie: Silver

Sinds de WZC’s onder druk staan om meer te focussen op kwaliteit van leven, worstelen teamverantwoordelijken vaak met de vraag hoe ze medewerkers kunnen ondersteunen om dit in de praktijk te brengen. Zo is deze training voor leidinggevenden ontstaan. 

Een hedendaagse zorgorganisatie vraagt van medewerkers een andere rol en basishouding. In plaats van zich als expert op te stellen en problemen te analyseren en op te lossen voor hun patiënten, zullen ze hun cliënten in een wederzijdse relatie moeten ondersteunen om hun krachten te ontdekken en regie te nemen over hun leven. 

Daarom zijn we overtuigd van de waarde van Silver om tot diep en duurzaam leren te komen in deze context. 

Deze training bestaat uit een  theoretische uiteenzetting. Daarna werken we  in kleine groepjes. We vertrekken vanuit de ervaring van de deelnemers. Elke deelnemer gaat in zijn praktijk aan de slag met SPROUD en brengt daarvan voor de volgende sessie een videofragment binnen. Dit concrete materiaal wordt individueel en samen besproken. Een gelaagd proces, want deze intervisie gebeurt uiteraard volgens dezelfde principes. 

In dit concept staat de doelmatigheidsbeleving van de cliënt, de medewerker of de teamverantwoordelijke centraal. Voor de medewerker is het niet vanzelfsprekend om waar te maken, wat van hem verwacht wordt in dit nieuwe burgerschapsdenken. Veel medewerkers voelen zich daartoe niet competent. Ze hebben het vaak in hun opleiding niet meegekregen en het loslaten van vaststaande protocollen is beangstigend. In dit leerproces moeten we focussen op de reeds aanwezige competenties en sterktes. Als we als coach een goede relatie hebben opgebouwd met die medewerker, kennen we die krachten. We hebben een beeld van wie die medewerker als persoon is en welke visie hij heeft. Dat is een belangrijk aanknopingspunt. Net zoals bij bewoners kunnen we medewerkers empoweren door hen te activeren in hun leerproces in plaats van goedbedoeld over te nemen waarmee ze worstelen. Daaruit leren ze enkel dat ze het nooit zullen kunnen omdat het echt te moeilijk is voor hen. 

De coach moet dus vertrouwen in het leerproces en de zelfsturing van de medewerker. Zodra die een noodzaak voelt om te veranderen en uit zijn comfortzone te komen, zal die botsen op eigen leervragen. Dat is de motivatie om zijn eigen professioneel handelen te onderzoeken. Reflectie is hier een wezenlijk onderdeel van.  De coach helpt de medewerker om zijn vraag duidelijk te verwoorden, zelf oplossingen te bedenken, die uit te voeren, te evalueren en bij te sturen. Op deze manier professionaliseren door reflectie is een traag, maar zeer duurzaam en diepgaand leerproces, waarbij de coach niet in de valkuil mag trappen om snel resultaat te willen opleveren. Het resultaat is eerder een medewerker die zich opnieuw eigenaar voelt van zijn praktijk en in staat is om verandering aan te brengen. Dit zal zich uiteindelijk verspreiden als een olievlek in de verschillende lagen van de organisatie.