Sproud

Leer van en met elkaar: Begeleide intervisie

Leer van en met elkaar: Begeleide intervisie
Er wordt tegenwoordig van zorgmedewerkers meer verwacht dan het deskundig uitvoeren van taken.
Ze moeten relatiegericht werken en zelf manieren zoeken om de visie van de organisatie te vertalen naar hun professioneel handelen.  

Dat betekent dat zij elke dag keuzes moeten maken, hun handelen kritisch moeten beschouwen en bijsturen.
Dit proces van levenslang leren kan door intervisie ondersteund worden. 

Intervisie is een manier om samen met collega’s in een kleine groep te leren uit de dagelijkse werkpraktijk.
Elke collega krijgt de kans om een ervaring of vraag in te brengen over het eigen beroepsfunctioneren.
Door reflectie krijgen de collega’s meer inzicht in hun ervaring. 

Het kan dus gaan om:

  • Bespreken van casussen
  • Uitwisselen van ervaringen en methodieken
  • Themagericht werken (bijvoorbeeld het model van sense of home in de praktijk toepassen)
  • In groep zoeken naar een passende oplossing

Ik ben een ervaren supervisor en volgde het postgraduaat “supervisie en coaching”.
Voor mij is het erg belangrijk om een veilig klimaat te installeren, waar deelnemers zich vrij voelen om te reflecteren onder methodische begeleiding.