Sproud

Maak werk van sterke teams: Sproud voor teams

Maak werk van sterke teams: Sproud for teams

Om kwaliteitsvolle zorg te verlenen vragen we van onze medewerkers dat ze in relatie gaan met mensen. 
Deze manier van werken geeft medewerkers veel voldoening maar vraagt ook veel inzet.
Daarom moeten we ook goed voor hén zorgen.
Veerkrachtige medewerkers verlenen betere zorg.

  • Hoe kunnen we medewerkers helpen om goed voor zichzelf te zorgen?
  • Hoe kunnen we het tijdens stressperiodes samen volhouden? 
  • Hoe stimuleren we de veerkracht van onze medewerkers?
  • Hoe kunnen we teamverantwoordelijken leren om hun teams hierin te coachen? 

Nood aan ondersteuning door eigen leidinggevende
De noden van medewerkers kennen is cruciaal om hen te kunnen ondersteunen.
Coaching van teams op de werkvloer is effectiever dan ondersteuning van buitenaf. 
Leidinggevenden en collega’s kennen elkaars situatie beter, begrijpen elkaars noden beter en ervaren hulp van elkaar als authentieker. 

Voor wie is deze opleiding?
De train de trainer is bedoeld voor leidinggevenden.
We coachen hen om zelf in relatie te gaan met hun medewerkers, hun doelmatigheidsbeleving te versterken, om stil te durven staan bij moeilijke gevoelens. 
Dit is niet alleen enorm ondersteunend voor de medewerkers.
Leidinggevenden tonen tegelijk hoe medewerkers kunnen omgaan met bewoners, ze worden rolmodel.

Hoe krijgen we dit voor elkaar?
Met behulp van een draaiboek en een toolkit biedt Sproud gevarieerde methodieken die passen bij verschillende ondersteuningsvragen.
Een modeltraject ziet er als volgt uit: 

  • Train the trainer: Vijf halve dagen training van leidinggevenden, individueel of in kleine groep (max 6 personen). 
  • Leidinggevenden gaan ondertussen in hun team aan de slag met de toolkit.
  • Maandelijkse begeleiding via intervisie, zodat de leidinggevenden zich daarin verder kunnen bekwamen. 

Wat is het resulaat?

… op korte termijn 
Teams worden door hun eigen leidinggevenden gecoacht om hun draagkracht te vergroten.
Ze leren hoe ze beter voor zichzelf kunnen zorgen en als team optimaal kunnen blijven functioneren in crisissituaties.
Dit zal teams sterker en veerkrachtiger maken.

… op lange termijn
Leidinggevenden verwerven coachingsvaardigheden en ontwikkelen een eigen manier om sense of home te realiseren in de praktijk.
Op deze manier leggen we een mooie basis om verder te bouwen aan relatiegerichte zorg.