Sproud

’t klikt

21 september: feedback van een bewoner

20 september: achter de rug

18 september 2021: repair-café

16 september 2021: van schelp tot schelp

15 september 2021: groene vingers

13 september 2021: hét bordmoment

Elke maandag en donderdag leggen alle medewerkers om tien uur in de voormiddag het werk even neer om naar het bordmoment te komen. Een moment waarop men kort kan afstemmen en info kan uitwisselen. Op maandagmorgen krijg ik wekelijks de mogelijkheid om info te delen over ’t klikt en zo alle medewerkers te bereiken met een korte update van wat er is gebeurd en wat er nog gepland staat. Een heel grote luxe, want het is niet makkelijk om iedereen goed op de hoogte te houden .

9 september 2021: aandachtspersonen

In Huis Sint-Jozef wordt gewerkt met een aandachtspersonen-systeem waarbij elke bewoner wordt gekoppeld aan een medewerker, alle medewerkers doen mee: zorg, administratie, woonleefteam, technische dienst, logistiek,…. Om dit na de corona nieuw leven in te blazen worden de duo’s gevraagd om de komende twee weken samen langs te komen in de patio om daar te poseren voor de foto. Een gezellige bedrijvigheid.

Het koppelen van een bewoner aan een medewerker geeft soms de opportuniteit tot een bijzondere relatie en dat is mooi.

7 september 2021: eerste werkdag van Timmie

Als community builder doe ik erg mijn best om iedereen te leren kennen en te ontdekken waar mensen interesse in hebben en goed in zijn. Dat zijn heel boeiende gesprekken die me telkens weer verrassen. Sommige gesprekken gaan vlotter in het bijzijn van de kleine Timmie, dat was zeker zo bij mevrouw T., die vroeger kattemoeder is geweest voor zwerfkatten en daar zelfs jaarlijks voor in de bloemetjes werd gezet op het stadhuis. Timmie, die nog jong en soms wel een tikkeltje te druk is, werd helemaal rustig in haar gezelschap. Daar kan ik nog veel van leren, hopelijk wil ze haar wijsheid met me delen.

6 september 2021: startschot van de krantenclub

We zijn drie weken verder en het is zover: de eerste club komt samen. Ik ben nog volop aan het kennismaken en ieders talenten in kaart aan het brengen, maar ondertussen zijn er al veel mogelijkheden om samen iets te doen. Daar moeten we vooral niet mee wachten want samen dingen doen brengt mensen in verbinding. Dit initiatief kwam van Francis, een vrijwilliger. Hij wil naar aanleiding van de “frut”- even vertalen voor wie niet van Antwerpen is: “de gazet van Antwerpen”- onderwerpen uit de actualiteit bespreken. Een schot in de roos, een tiental bewoners en ook familie komen samen in de cafetaria. Mevrouw E. zorgt voor de krant en vrijwilligers Gerd en Linda zorgen voor de drankjes. Ondertussen heeft de breiclub “de gevallen steek” onder leiding van mevrouw M. en vrijwilligster Magda ook besloten om samen te komen in de cafetaria. Het wordt daar een gezellige drukte. En dit werkt aanstekelijk: een bezoeker spreekt me aan met de vraag of er ook geen schildersclub kan opgericht worden, een bewoners geven aan dat ze zo graag samen zouden zingen,…. Aan goesting geen gebrek!

3 september 2021: iedereen welkom

Er is maar één regel voor ’t klikt: “iedereen is welkom”.
Mensen leggen connectie door samen iets te doen. Daar kan iedereen initiatief voor nemen, heel spontaan. Dan moeten we ervoor zorgen dat iedereen die dat wil, kan aansluiten. Maar hoe kunnen we iedereen bereiken en toch heel kort op de bal spelen? Dat was een echte breinbreker. Voorlopig gaan we aan de slag met een multifunctioneel bord, waar iedereen iets kan op aankondigen, met een stift of ouderwets iets op plakken met plakband. Het bord staat op wielen, dus we kunnen het overal mee naartoe nemen. Onderaan hebben we een rekje gemaakt, waarop mensen iets kunnen achterlaten of uitwisselen. We letten er op dat we zo laag mogelijk schrijven, dat ook mensen in de rolstoel dit kunnen lezen. Voor wie niet fysiek aanwezig is, is er ook een online prikbord, waar dezelfde inhoud op terug te vinden is. Met heel veel dank aan Theo, die dit technisch en esthetisch heeft vormgegeven. En om niemand te vergeten ga ik op maandag tijdens het middageten langs op alle eetzalen voor het aanbod van de week te vertellen, een idee van de bewoners op de gebruikersraad. Zo zie je maar, samen komen we er wel!

31 augustus 2021: geen nine to five kantoorjob

Een goede community builder kent de gemeenschap heel goed, hij weet wie er woont en wat er leeft. Omdat hij er op informele wijze vaak is, spreken mensen hem aan. De drempel is laag en zo wordt vertrouwen opgebouwd. Dat vraagt natuurlijk wel veel flexibiliteit. Community building is geen nine to five kantoorjob. Net daarom hebben we gekozen om een aantal uren per week aanwezig te zijn op een vast moment. Op maandag ben ik er altijd heel de dag, iedereen weet dat en kan mij dan vinden. De andere uren mag ik flexibel inzetten in functie van wat nodig is: op die manier kan ik inspelen op vragen en opportuniteiten die zich aandienen.

Daarnaast probeer ik zoveel mogelijk te werken tussen de mensen ipv op een bureau. Dat was administratief medewerker Anabela ook al opgevallen. Ze kwam met een originele oplossing!

30 augustus 2021: O Heer, d’avond is neergekomen

Vandaag kwam ik mevrouw D. huilend tegen in de tuin. Ze had groot verdriet omdat ze zich nutteloos voelde. Vroeger was ze steeds in de weer voor anderen, maar nu kan ze naar eigen zeggen niets meer. Ik bedacht me dat dit de essentie is van ’t Klikt: mensen ervaren pas levenskwaliteit als ze van betekenis kunnen zijn voor een ander. Daarom gaan we wederkerige sociale verbondenheid tussen mensen stimuleren.
Ik zocht naar verbinding en het schoot me te binnen dat ze net als ik bij de gidsen is geweest als meisje. In een opwelling begon ik het avondlied te zingen, mevrouw D. viel in en zo beleefden we samen een heel mooi en intens moment van verbondenheid.

27 augustus 2021: beter een goede buur dan een verre vriend

Een WZC zou geen eiland mogen zijn, mensen voelen zich meer thuis als ze zich nog deel voelen van de samenleving. Maar in de praktijk is het niet makkelijk om de band met de samenleving aan te halen. We weten allemaal hoe hoog de drempel is, en corona heeft het niet makkelijker gemaakt. Wij kiezen ervoor om de buren van in het begin te betrekken bij ’t klikt. Dat betekent naar buiten gaan en contact leggen. Toevallig zijn er dit weekend verschillende straatfeesten in de buurt, en zondag een zeepkistenrace. Een community builder werkt niet van negen tot vijf!

26 augustus 2021: vrijwilligers maken het verschil

Vrijwilligers hebben een heel waardevolle en bijzondere positie in de community. Het was heel verrijkend om ’t klikt aan hen voor te stellen en hun reflecties daarover te beluisteren. Dankzij hen kan Huis Sint-Jozef elke dag van de week beschikken over een reuzegezellige bemande cafetaria.

Vanuit de literatuur kennen we het belang van een laagdrempelige bumping place. Mensen vormen een immers gemeenschap doordat ze elkaar ontmoeten op fysieke plaatsen. Dat levert energie, enthousiasme, verbinding en betrokkenheid op. Soms gaan mensen daar doelgericht naartoe, maar soms willen ze daar gewoon zijn, een plek om tussen anderen te vertoeven. Wanneer mensen samenkomen, ontstaan er mogelijkheden. Een ideale ontmoetingsplaats is een plaats die voor iedereen toegankelijk is en waar alle deelnemers zich welkom voelen, graag vertoeven en weten waarvoor ze komen. Ontmoetingsplaatsen kunnen ook doe-plekken zijn.

Ouderen ondervinden meer drempels om op die ontmoetingsplaatsen te geraken, vanzelfsprekend op het gebied van mobiliteit, maar ook sociale, psychologische en economische drempels. Het vraagt extra aandacht om enerzijds deze ontmoetingsruimtes veilig, bereikbaar en toegankelijk te maken voor iedereen en anderzijds oog te hebben voor de ondersteuning die het voor ouderen mogelijk zou maken om die ontmoetingsplaatsen te bereiken. 

De cafetaria in Huis Sint-Jozef is echt een ideale bumping place: zeer toegankelijk voor iedereen, met een prachtige tuin, een ruimte die flexibel kan gebruikt worden om samen iets te doen, gezellig bij elkaar te zitten of rustig op je eentje te kijken wat er allemaal gebeurt. Dit in alle geborgenheid. De uitdaging is om nog meer mensen uit de buurt en van verschillende generaties aan te trekken. Via het bord, proberen we zoveel mogelijk mensen bereiken.

25 augustus 2021: frietjesdag: gewoon mensen onder elkaar

De jaarlijkse frietjesdag: vrijwilligers en woonleefteam organiseren een tuinfeest met zelfgebakken frietjes voor alle bewoners en medewerkers. Echt plezant, even niet in vaste rollen van zorgkundige, bewoner, onderhoudsmedewerker, directeur, …. maar gewoon mens. Zorgkundige Lizy toont ons hoe ze kan breakdancen, tot groot plezier van iedereen. Het moedigt anderen aan om zichzelf ook te tonen: mensen beginnen te dansen, mee te zingen, foto’s en filmpjes te maken, …. we voelen ons verbonden.

23 augustus 2021: “we are family”

Vandaag krijg ik de kans om ’t klikt officieel voor te stellen op de familievergadering, heel fijn om reacties te horen en in dialoog te gaan. Ook in deze groep is men unaniem: na corona mag er terug meer leven in de brouwerij komen, mensen hebben afgezien van het sociaal isolement. Na de vergadering probeer ik mensen nog even persoonlijk aan te spreken. Van het ene komt het andere. Een zoon van een bewoonster vertrekt binnen enkele weken op pelgrimstocht naar Santiago de Compostella. De weg naar Santiago (in het Spaans ook wel ‘el camino’; de weg genoemd) kent veel van tradities. Zo laten pelgrims een van huis meegenomen steen achter bij Cruz de Ferro waarmee ze symbolisch hun zonden van zich afleggen en (letterlijk) verlicht hun weg vervolgen. Hij stelt voor om een steen mee te nemen van ons, wij zouden dan vanuit Huis Sint-Jozef zijn tocht mee kunnen volgen met een groepje geïnteresseerden. Volgende week breng ik onze pastorale werker met de zoon in contact om dit idee verder uit te werken.

Ik begin er ondertussen vertrouwen in te krijgen dat er heel veel initiatief komt van de mensen uit de community als ik daar voor open sta. Zo zijn er al ideeën om een buffet te maken met gerechten uit verschillende landen, een groepje samen te brengen om samen voor de planten te zorgen, een repaircafé te houden, een spelletjesavond mogelijk te maken, kinderen te laten spelen in de tuin op woensdagnamiddag, samen de krant te lezen, de breiclub “de gevallen steek” in de cafetaria te laten doorgaan, …. Ik begin te begrijpen waarom een goede community builder ook een goede manager moet zijn 😃

20 augustus 2021: oog voor het positieve

De ABCD- methode is krachtgericht we focussen op what’s strong ipv op what’s wrong.

Ik wil geen verkeerde indruk wekken: ook voor ’t klikt is Huis Sint-Jozef al een warme gemeenschap.

Hartverwarmend te zien hoe mensen iets voor elkaar betekenen…

Dora, de kinesiste heeft groene vingers en verzorgt de planten in de gemeenschappelijke ruimtes en bij enkele bewoners van de Linde.
Zorgkundige, Lizy, brengt haar hond Julie soms mee tot groot plezier van de bewoners.
Sayed, zorgkundige op de Linde, speelt schaak met mijnheer D.
Milan, ergotherapeut, bracht medewerkers en bewoners samen tijdens een spannend voetbaltoernooi in onze prachtige tuin.
Mevrouw D. K. en mijnheer Z. gingen samen op stap in de riksja. Daarna werd er samen met de familie nog iets gedronken in de cafetaria.
Mevrouw M. heeft ergotherapeut Milan en orthopedagoog Hannah leren breien. Milan heeft ondertussen vier mutsen, twee sjaals en drie paar sokken af.
Bianca, zorgkundige op de Linde, brengt wel eens boodschappen mee voor bewoners die niet in de supermarkt geraken.
Woensdag leggen de vrijwilligers bewoners en medewerkers in de watten, dan kunnen ze genieten van frietjes en een sfeervol optreden.
Ik ontdekte gisteren dat de prachtige schilderijen aan de muren gemaakt zijn door Patrick, secretariaatsmedewerker.
Mevrouw H. nodigt hoofdverpleegkundige Nele uit om op haar kamer te komen kijken naar de olympische spelen

En dit is maar een toevallige greep uit al de spontane, warme initiatieven!

19 augustus 2021: hallo, ik ben Maite…

In Huis Sint-Jozef wonen 53 mensen, werken 80 medewerkers, ondersteunen 15 vrijwilligers. Naasten, bezoekers en buren zijn heel welkom. Ik probeer elk van hen aan te spreken en te leren kennen. Later zal ik de assets (krachten, interesses, hulpbronnen, dromen,..) mappen (in kaart brengen), maar eerst neem ik de tijd om vertrouwen op te bouwen, present te zijn. De eerst kennismaking brengt al meteen kansen naar boven om samen dingen te gaan doen. Hoe kunnen we dan iedereen bereiken? Daarvoor is de cafetaria als bumping place ideaal. Het is een heerlijke, uitnodigende plek, in het hartje van Huis Sint-Jozef . Vrijwilligers zorgen er voor dat ze elke dag van de week open is. Theo, van de technische dienst gaat me helpen om een groot bord te maken, om zoveel mogelijk mensen te bereiken.

18 augustus 2021: mijn kritische vrienden

Wat ben ik dankbaar dat ik drie kritische vrienden rond mij heb kunnen verzamelen: Greet Demesmaeker, Birgit Oelkers en Marie-Louise Hehenkamp. Dit zijn “personen uit een kennisinstelling die een helikopterview en -ervaring hebben met netwerkopbouw. Zij kunnen community Builders rond valkuilen heen loodsen en ondersteuning bieden tijdens moeilijke ogenblikken.” Omdat community building een dynamisch proces is, is ondersteuning door een ‘kritische vriend’ bijzonder zinvol. Vandaag kwamen we voor het eerst samen en leerde ik dat het veel aandacht vraagt om de leden van de community echt de regie te geven en “in the lead” te laten. Faciliteren en niet overnemen, dat moet ik voor ogen blijven houden.

16 augustus 2021: dromen, durven, doen

De grote dag. Ik heb er enorm naar uitgekeken, maar vandaag is het toch erg spannend om de transfer te maken van theorie naar de praktijk. Voor community building is er immers geen draaiboek, ik moet vertrouwen in de kracht van mensen, de intrinsieke behoefte om iets te kunnen betekenen voor een ander. Bovendien begeef ik me in een spanningsveld door dit proces op gang te brengen in een residentiële context, die toch nog zeer sterk vertrekt vanuit een medisch zorgmodel.

Ik hou mezelf voor dat het traag mag gaan, eerst mensen leren kennen, relaties opbouwen, gewoon mezelf zijn en er zijn…. Het valt niet mee om me niet te richten op resultaten of doelstellingen, maar enkel te focussen op het proces.

Gelukkig word ik ongelooflijk warm onthaald, ik voel me echt welkom. Ik neem de tijd om mezelf voor te stellen aan medewerkers, bewoners, familie, vrijwilligers. Het valt me op dat (zeker na de afgelopen corona-periode) iedereen uitkijkt naar wat meer verbondenheid en leven in de brouwerij. Daarin nemen ook al veel mensen spontaan initiatief. Daarover schrijf ik graag later in de week meer in “oog voor het positieve”.

7 juli 2021: plannen krijgen vaste vorm

Vandaag krijgen onze plannen vaste vorm: na de zomervakantie ondersteunt Sproud een jaar lang bewoners, medewerkers, familie, vrijwilligers, sympathisanten en buren van Huis Sint-Jozef in Berchem om een warme gemeenschap te bouwen: “t klikt” . Community building volgens de ABCD-methode, van theorie naar praktijk. Het belooft een boeiend proces te worden, dat we graag met jullie delen ter inspiratie. Want we zijn ervan overtuigd dat dit een sleutel is naar toekombestendige ouderenzorg. Wordt vervolgd….

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Ondersteuning teams corona