Sproud

Opleiding Coach Wonen en Leven

Opleiding Coach Wonen en Leven
Werk je als teamverantwoordelijke, woonleefbegeleider, referentiepersoon dementie,… in een WZC? Dan ben jij een belangrijke schakel om van je WZC een plek te maken waar bewoners zich thuis kunnen voelen. Goed zorgen voor bewoners betekent meer dan de juiste medische zorg toedienen. Een plek waar het niet meer de professional is die weet wat het beste is, maar de bewoner zelf. 

Met de opleiding coach wonen en leven willen we jullie  daarin ondersteunen
We verdiepen ons eerst inhoudelijk in kwaliteit van wonen en leven van oudere volwassenen die wonen in een woonzorgcentrum. Daarvoor baseren we ons op het sense of home-model. Daarna zoomen we in op je rol als coach en leren je hoe je  de andere medewerkers kan activeren in dit gedachtengoed en hen kan stimuleren om vanuit ieders rol een bijdrage te leveren aan kwaliteit van wonen en leven. 

Voor wie? 
Ben je begeleider wonen en leven, referentiepersoon dementie, ergotherapeut, kwaliteitscoördinator, directie, hoofdverpleegkundige, …in een WZC en wil je vanuit jouw functie je schouders zetten onder de kwaliteit van wonen en leven? Dan is deze opleiding iets voor jou.
Met maximaal 8 deelnemers per groep is er veel tijd om zelf te oefenen en ruimte voor persoonlijke begeleiding. 

Wat kan je verwachten?
De opleiding tot coach wonen en leven omvat 10 halve dagen, gespreid over een jaar. Tussen de sessies door wordt dmv huiswerkopdrachten op je eigen werkplek aan een integratie gewerkt tussen theorie en praktijk. Op die manier integreer je wat je hebt geleerd. Toegang tot onze online leeromgeving met webinars, e-courses, trainingsmaterialen, video’s en extra literatuur.
Coaching en supervisie van dit leertraject.
Training in kleine groepjes van max 8 personen

Data:

  • Vrijdag 6 september heel de dag
  • Vrijdag 11 oktober namiddag
  • Vrijdag 22 november namiddag
  • Vrijdag 17 januari heel de dag
  • Vrijdag 28 februari namiddag
  • Vrijdag 25 april namiddag
  • Vrijdag 23 mei  heel de dag

Kostprijs: 1150 euro

Inschrijven
Neem contact op met maite.mallentjer@sproud.be voor een persoonlijke kennismaking en afstemming van de verwachtingen.