Sproud

Opleiding Coach Wonen en Leven

Opleiding Coach Wonen en Leven

Werk je als teamverantwoordelijke, woonleefbegeleider, referentiepersoon dementie,… in een WZC? Dan bouw je mee aan de transitie van de ouderenzorg. Jij bent een belangrijke schakel om van je WZC een plek te maken waar medewerkers een band hebben met de bewoners en in eerste plaats bezig zijn met het vergroten van hun levenskwaliteit in de breedste zin. Goed zorgen voor bewoners betekent meer dan de juiste medische zorg toedienen. Een plek waar het niet meer de professional is die weet wat het beste is, maar de bewoner zelf. 

Jullie hebben de complexe taak om deze nieuwe kijk waar te maken binnen de werking van jullie team. Met de opleiding coach wonen en leven willen we jullie  daarin ondersteunen.
We verdiepen ons eerst inhoudelijk in kwaliteit van wonen en leven van oudere volwassenen die wonen in een woonzorgcentrum. Daarvoor baseren we ons op het sense of home-model. Daarna zoomen we in op je rol als coach en leren je hoe je  de andere medewerkers kan activeren in dit gedachtengoed en hen kan stimuleren om vanuit ieders rol een bijdrage te leveren aan kwaliteit van wonen en leven. 
We leren hoe je bewoners én medewerkers het gevoel kan geven dat ze er toe doen, dat ze erbij horen en gedragen worden, dat ze uniek (mogen) zijn en erom gewaardeerd worden, verdriet mogen voelen en dit kunnen uiten. Je helpt hen om zingeving te vinden. Op die manier zullen zowel bewoners als medewerkers zich steeds veerkrachtiger gaan voelen.
Je collega’s/medewerkers zullen beter opgewassen zijn tegen de stress, die inherent is aan hun job en nog wordt uitvergroot door een tekort aan zorgmedewerkers op de arbeidsmarkt. Bovendien  zullen ze competenter worden om samen de transitie te maken die zich afspeelt in de zorg, want jij bent als coach een rolmodel voor hen.

Voor wie? 
Ben je begeleider wonen en leven, referentiepersoon dementie, ergotherapeut, kwaliteitscoördinator, directie, hoofdverpleegkundige, …in een WZC en wil je vanuit jouw functie je schouders zetten onder de kwaliteit van wonen en leven? 
Met maximaal 8 deelnemers per groep is er veel tijd om zelf te oefenen en ruimte voor persoonlijke begeleiding. 

Leerdoelen
Kennis opdoen over de achtergrond en inhoud van sense of home.
Leren samenstellen van een training over kwaliteit van wonen en leven voor zorgmedewerkers.
Medewerkers activerend leren coachen om sense of home zelf in de praktijk te brengen.
Een analyse kunnen maken van een organisatie om voorwaarden te bepalen/ creëeren om sense of home te implementeren. 

Wat kan je verwachten?
Toegang tot onze online leeromgeving met webinars, e-courses, trainingsmaterialen, video’s en extra literatuur.
Coaching en supervisie van dit leertraject.
Training in kleine groepjes van max 8 personen

Opbouw van de opleiding
Leren vanuit je eigen werkplek
Je krijgt toegang tot een online leeromgeving met lesmateriaal, dit omvat onder andere: e-courses, webinars, een educatieve videoreeks, trainingsmaterialen en aanvullende literatuur. De online leeromgeving is toegankelijk via een desktop computer, laptop of tablet. 
Dit traject doorloop je voornamelijk al doende op je eigen werkplek. Je voert per lesthema een opdracht uit. Dit zijn praktische opdrachten waar je meteen aan sense of home bouwt op je eigen werkplek. Deze opdracht worden meegebracht naar de les (10 halve dagen gespreid over een jaar) en worden in groep besproken.

Persoonlijke begeleiding
Je opleider (Maite Mallentjer) is ook je persoonlijke coach. Je maakt kennis met elkaar alvorens je traject start. Zij geeft je feedback op de opdrachten, beantwoordt vragen en verleent supervisie. Je kunt je traject samen met je coach vormgeven.

Andere medewerkers activeren
In deze vorming ondersteunen we je om sense of home uit te dragen in je voorziening.  Je leert je collega’s en medewerkers activerend te ondersteunen vanuit een duidelijke visie op kwaliteit van leven, wonen en zorg, waarin het belangrijk is dat de medewerker de regie in handen houdt en gelooft  in eigen competenties.

Praktisch 
De opleiding tot coach wonen en leven omvat 10 sessies van 4 uur, gespreid over een jaar. Tussen de sessies door wordt dmv huiswerkopdrachten op je eigen werkplek aan een integratie gewerkt tussen theorie en praktijk. Op die manier integreer je wat je hebt geleerd. 

Kostprijs: 1150 euro

Inschrijven
Neem contact op met maite.mallentjer@sproud.be voor een persoonlijke kennismaking en afstemming van de verwachtingen.