Sproud

Sproud

Sproud laat sense of home ontkiemen in jullie WZC

Een woonzorgcentrum is een gemeenschap met een rijkdom aan diversiteit waar iedereen op zijn manier van betekenis kan zijn.
Met veel enthousiasme en creativiteit helpt Sproud dit waar te maken, niet vanop de zijlijn, maar met twee voeten in de praktijk!

“Sense of home” is ons kompas. 
Mensen gedijen best als ze als persoon worden gewaardeerd, hun autonomie wordt gerespecteerd en ze zich verbonden voelen met anderen binnen en buiten het WZC.  

Omdat medewerkers werkplezier halen uit de wederzijdse relaties met bewoners is dit  thuisgevoel al aanwezig in elk woonzorgcentrum.
In de geest van “sense of home” versterkt Sproud die aanwezige competenties waardoor medewerkers zich eigenaar voelen van hun praktijk en geloven dat ze in staat zijn om verandering teweeg te brengen.
Een proces van diepgaande en duurzame verbetering is in gang gezet!