Sproud

Teken het levensverhaal op van de bewoners: narratieve zorg

Teken het levensverhaal op van de bewoners: narratieve zorg

Werken jullie met levensverhalen?
Willen jullie hiermee starten?
Verwerken jullie het levensverhaal in de woonleefplannen? 

Fantastisch!

Samen met de bewoner terugblikken op zijn of haar leven vergroot sense of home.
Ongeacht de methode die jullie daarvoor gebruiken. 
De bewoner zal meer regie voelen over zijn leven en zijn identiteit wordt versterkt. 
Deze positieve impact kan enorm vergroot worden door enkele basisprincipes van narratieve zorg te hanteren in het proces. 

Je kan bij sproud terecht om jullie hierin op weg te helpen. 
Dit kan al door een eenmalige vorming, maar ook door een langer begeleidingstraject.