Sproud

Bouw samen aan een nieuwe thuis: sense of home

Bouw samen aan een nieuwe thuis: A sense of home

Afstemmen:
Aan het begin van elk project onderzoeken we of de verwachtingen van het WZC overeenstemmen met de Sproud-visie. 
We kijken samen welke initiatieven er in het verleden reeds werden genomen, wat goed werkte en wat niet.
De algemene aanpak wordt besproken.

Kennismaking:
Tijd om de handen uit de mouwen te steken.
We draaien een week mee in het WZC om het huis écht te leren kennen en een band op te bouwen met medewerkers en bewoners. 
In deze kennismakingsweek zoeken we ook actief naar “sense of home”- elementen waarop we verder kunnen bouwen. 

Sense of home in kaart:
Samen brengen we in kaart op welke manier in jullie huis de verschillende elementen van sense of home terug te vinden zijn in de organisatiecultuur en structuur. We vertrekken vanuit aanwezige krachten. Onze begeleiding faciliteert, maar jullie houden de regie.

Vertalen naar de werking:
De inzichten van het sense of home- model worden nu vertaald in de praktijk. Elk WZC is verschillend.
Met veel creativiteit gaan we op zoek naar de juiste aanpak op maat om het thuisgevoel in het WZC te verbeteren.

We beschikken over verschillende bouwstenen, waaruit gekozen kan worden voor het traject:

Een actieve en interactieve vorming neemt alle medewerkers mee in het “sense of home”- verhaal.
Leidinggevenden kunnen een training volgen om hun teams nog beter te coachen.
Intervisie helpt medewerkers te professionaliseren.
We kunnen een sense of home-coach opleiden.
In cocreatie een gedragen visie en missie ontwikkelen.
Buurtgericht werken op poten zetten.

We activeren medewerkers om projecten op te zetten, ondersteunen teams om dicht bij zichzelf te blijven en van daaruit te werken aan een thuisgevoel.
Bewoners worden betrokken in het proces … hun gevoel van autonomie en verbondenheid met hun omgeving staan hier immers centraal.

Resultaat:
Een proces van duurzame, diepgaande verandering is op gang gebracht:
Medewerkers voelen zich bekwaam en verantwoordelijk om sense of home waar te maken.
Bewoners voelen zich gewaardeerd. Buren, naasten en vrijwilligers voelen zich betrokken en welkom.
Het woonzorgcentrum is een warme gemeenschap waar mensen zich verbonden voelen met elkaar.