Sproud

Bouw samen aan een nieuwe thuis: “a sense of home”

Bouw samen aan een nieuwe thuis: “a sense of home

Afstemmen:
Aan het begin van elk project onderzoeken we of de verwachtingen van het WZC overeenstemmen met de Sproud-visie. 
We kijken samen welke initiatieven er in het verleden reeds werden genomen, wat goed werkte en wat niet. Tijdens een uitgebreide kennismaking zoeken we actief naar“sense of home”- elementen waarop we verder kunnen bouwen. De algemene aanpak wordt besproken.

Introductie “a sense of home”
Binnen het WZC wordt een “stuurgroep” opgericht die het veranderingsproces zal trekken. Het WZC kiest zelf hoe deze groep samengesteld wordt. Deze groep krijgt een eerste introductie in het sense of home-model.

Sense of home in kaart:
Samen (met de stuurgroep) brengen we in kaart op welke manier in jullie huis de verschillende elementen van sense of home terug te vinden zijn in de organisatiecultuur en -structuur. We vertrekken vanuit aanwezige krachten. Onze begeleiding faciliteert deze analyse, maar jullie houden de regie. Na de eerste sessie gaat de stuurgroep zelfstandig aan de slag. Wanneer wij terug aansluiten begeleiden we de groep om vanuit dit overzicht een concreet actieplan te formuleren.

Vertalen naar de werking:
De inzichten van het sense of home- model worden in dit actieplan vertaald naar de praktijk. Elk WZC is verschillend.
Met veel creativiteit gaan we op zoek naar de juiste aanpak op maat om het thuisgevoel in het WZC te verbeteren.

We beschikken over verschillende bouwstenen, waaruit eventueel gekozen kan worden voor het traject:

Een actieve en interactieve vorming neemt alle medewerkers mee in het “sense of home”- verhaal.
Leidinggevenden kunnen een training volgen om hun teams nog beter te coachen.
Intervisie helpt medewerkers te professionaliseren.
We kunnen een sense of home-coach opleiden.
In cocreatie een gedragen visie en missie ontwikkelen.
Buurtgericht werken op poten zetten.

Hiermee activeren we medewerkers om projecten op te zetten, ondersteunen we teams om dicht bij zichzelf te blijven en van daaruit te werken aan een thuisgevoel.
Bewoners worden betrokken in het proces … hun gevoel van autonomie en verbondenheid met hun omgeving staan hier immers centraal.

Resultaat:
Een proces van duurzame, diepgaande verandering is op gang gebracht:
Medewerkers voelen zich bekwaam en verantwoordelijk om sense of home waar te maken.
Bewoners voelen zich gewaardeerd. Buren, naasten en vrijwilligers voelen zich betrokken en welkom.
Het woonzorgcentrum is een warme gemeenschap waar mensen zich verbonden voelen met elkaar.