Intervisie helpt om nog beter af te stemmen op ondersteuningsvragen van bewoners in Home Sint Jozef

Intervisie helpt om nog beter af te stemmen op ondersteuningsvragen van bewoners in Home Sint Jozef

In home Sint Jozef in Berchem wacht men niet tot na de corona-crisis. Het woonleefteam leert met en van elkaar hoe ze zich nog beter kunnen afstemmen op de ondersteuningsvragen van hun bewoners. Want net nu is het zo belangrijk om op maat ondersteuning te bieden. Ze kiezen ervoor om de andere medewerkers hier ook in te betrekken. Op die manier groeit sense of home in heel de organisatie.