Sodexo: maaltijdscan

Sodexo: maaltijdscan

De bewoners van onze huizen voorzien van veilige, gezonde, herkenbare en vooral lekkere maaltijden is bij Sodexo het hart van wat we doen. Tegelijk heeft een maaltijd ook een sociale betekenis. Het is een moment van gezellig samenzijn, bijpraten, rust, troost, … en biedt structuur aan de dag. 
Verhuizen naar een woonzorgcentrum heeft uiteraard een impact op hoe een bewoner de maaltijd beleeft. Plots staan ze niet meer zelf in voor het bereiden van hun maaltijd, ze kunnen niet meer kiezen met wie ze eten, wat ze eten en wanneer.

Dit, en nog veel andere factoren, hebben een impact op de maaltijdbeleving. Omdat onze voorkeur steeds uitgaat naar evidence based werken en we geloven in de “sense of home-filosofie” hebben we Maite gecontacteerd. 
Onder haar begeleiding kunnen huizen kiezen voor een “maaltijdscan”; op een interactieve manier gaat met een gemengde groep medewerkers op zoek naar de impact van contextuele facturen tijdens de maaltijd, gekoppeld aan onbewust routineus handelen. Men wordtuitgedaagd om huidige werkingsmethodieken kritisch te evalueren en zelf naar oplossingen te zoeken. Door met elkaar in interactie te gaan ontstaat een fijne dynamiek, krijgt de teamgeest een boost en groeit het vertrouwen om verder te professionaliseren. 
Op het einde van de opdracht wordt afgesloten met een concreet actieplan waar het huis onmiddellijk mee aan de slag kan.

Dankzij de expertise van Maite optimaliseren we de maaltijdbeleving voor huidige en toekomstige bewoners. Maite inspireert, passioneert en enthousiasmeert. Ze heeft de gave om mensen te bewegen tot kleine en/of grote acties ten voordele van de bewoners. De teams zijn gealigneerd, hebben hernieuwde drive en versterken elkaar om samen te blijven investeren in maaltijdzorg.