Opleiding Coach Wonen en Leven

Opleiding Coach Wonen en LevenWerk je als teamverantwoordelijke, woonleefbegeleider, referentiepersoon dementie,… in een WZC? Dan ben jij een belangrijke schakel om van je WZC een plek te maken waar bewoners zich thuis kunnen voelen. Goed zorgen voor bewoners betekent meer dan de juiste medische zorg toedienen. Een plek waar het …

Sociaal.net

“Wat als we het woonzorgcentrum zouden benaderen als een buurt? Een bijzondere, heel diverse, maar anderzijds toch gewone buurt? Een buurt waar wie er woont, werkt, op bezoek komt, en in de straat woont gewoon buren zijn van elkaar?””Door niet te focussen op problemen, maar juist op elkaars sterktes, bouwen …

Ons verhaal in de zorgwijzer

Filosoferen op zondag. Het koor de Wiskes en het Alberreke, een rijdend winkeltje in de gangen van wzc Huis Sint-Jozef in Berchem. Wat hebben ze met elkaar gemeen? Het zijn allemaal ideeën die hun wortels vonden en opbloeiden binnen ’t Klikt, een experiment waarin Maite Mallentjer een schooljaar lang aan …

Trainingsreeks voor teamcoaches

Afgelopen jaar mocht ik voor de Koning Boudewijnstichting een trainingsreeks voor teamverantwoordelijken in de zorg uitwerken in een samenwerking tussen de AP hogeschool en zorggroep Antwerpen. In het voorjaar namen 8 hoofden deel aan de training. Vandaag ronden we de tweede pilootreeks af. Eerste reacties? “Zoals ik zelf al aanhaalde, …

Boeklancering ” ’t Klikt”

Een jaar community building in Huis Sint-Jozef. Community building in een residentiële voorziening, is dat niet paradoxaal? Dit boek haalt echter alle twijfels weg. Door te vertrekken vanuit de assets van mensen, slaagt Maite erin om mensen goesting te laten krijgen in het mee-bedenken en mee-uitvoeren van fijne initiatieven die heel dicht bij …

Studiedag: iedereen mee?!

Donderdag 27 oktober was het zover. De studiedag en feest voor het éénjarig bestaan van ’t Klikt. Wij kunnen terugblikken op een hartverwarmende studiedag over, door en mét onze community. We wilden na één jaar ook andere WZC inspireren om van hun WZC een warme buurt te maken. Beno Schraepen, Greet Demesmaeker, …

ATV op bezoek in onze community

Woonzorgcentrum als klein dorp: WZC Sint-Jozef in Berchem wil rolmodel zijn voor Vlaanderen Herbekijk het fragment Berchem –  Minder medicijnen, geen gescheiden afdelingen en bewoners die zich zelf inzetten voor initiatieven, daar moeten woonzorgcentra volgens Maite Mallentjer, lector orthopedagogie aan de AP Hogeschool, op inzetten. En volgens haar is Sint-Jozef in …

De ochtend op radio één

Maite Mallentjer wil het woonleefklimaat in woonzorgcentra verbeteren Herbeluister het interview Na de Pano-reportage over antipsychotica bij ouderen regende het ontzette reacties. In onze woonzorgcentra, zo blijkt, neemt 30 procent antipsychotica. Dat zijn zware geneesmiddelen die voorgeschreven worden tegen psychoses, waanvoorstellingen, hallucinaties… Het medicijn wordt vooral gegeven als een hulpmiddel …